अजै कति निरलज भै बस्छौ सरकार ?

0

अजै कति निरलज भै बस्छौं ..
आफ्नै आमाको काखमा बसि आफ्नै आमालाई कति डस्छौ सरकार ।।
भष्टचारिलाई छाता ओडाइ..
जनता माथी आक्रोश पोक्छौ सरकार ।।
देश लुटि आफू खान्छौ ..
जनता माथी कर थप्छौ सरकार ।।
भोको पेट जनता मर्दा …
टेकि हिड्न कार्पेट फेरछौ सरकार ।।
देश लूटि जनता कुटि…
बिनाश यो कति हेरछौ सरकार ।।

-निराजन खड्का
बिदुर नगरपालिका -१३, नुवाकोट